Month: May 2018

Hänger du med i utvecklingstempot

Vi kör kostnadsfritt upplevelse seminarium i Lund 24/5 och Stockholm 28/5. Kom till oss och ta med dig följande hem: Insiktom värdet av att aktivera humankapitalet i hela organisationen, utifrån föreläsningen ”Tänk om – tankemönster som ger resultat”. Identifieradeyttre och inre påverkansfaktorer att hantera för […]