Month: September 2018

Träning ger resultat

Att gå på kurs ger en teoretisk överföring av kunskaper. Träning ger färdigheterna. Utifrån färdigheterna kommer resultaten. Därför föredrar vi träning. Läs mer under rubriken TRÄNINGSPROGRAM Följ oss

Tänk om

Under september och oktober månad släpper vi 4 små böcker med rubriken TÄNK OM. 3-5 minuters läsning som ger en tankeställare. Du hittar dem under menyn INSPIRATION Följ oss

Vår idé

House of Brilliance stärker er verksamhets löpande prestationsförmåga genom träningsprogram, coaching och mentorskap. Genom att träna ledare och medarbetare utifrån modeller och i den dagliga verksamheten, ser och upplever deltagarna omedelbart hur nya tanke- och arbetssätt stärker dem i sin vardag. Modellerna gör att tränarstödet […]