Author: Per Ahlstedt

Hänger du med i utvecklingstempot

Vi kör kostnadsfritt upplevelse seminarium i Lund 24/5 och Stockholm 28/5. Kom till oss och ta med dig följande hem: Insiktom värdet av att aktivera humankapitalet i hela organisationen, utifrån föreläsningen ”Tänk om – tankemönster som ger resultat”. Identifieradeyttre och inre påverkansfaktorer att hantera för […]

Höstens datum satta för Actee handledarträning

Läs om vårt 2 dagars certifiering i Actee under träningsprogram. Vi kör i 16- 17 augusti i Lund och 13 – 14 september i Stockholm. även 8-9 oktober i Stockholm och 15-16 oktober i Lund. Följ oss

När förändring spelar roll

Actee har gjort sin gamification av förändringsledning och ledarskap, ännu enklare att använda. Vi provar detta just nu på flera ställen. Det fungerar riktigt bra att spela sig till insikt och lärdomar. Riktigt vasst är det att bygga förändringsplaner, parallellt med att vi spelar. Följ […]

När det är förändringsintensivt behöver vi vara förändringsskickliga

Människor som får träna relationer och resultat parallellt, inser synergin. Titta gärna på hur vi resonerar kring våra träningsprogram. Följ oss