Under september månad kommer våra Tänk om böcker att publiceras här. Korta lättlästa och insiktsfulla publikationer, som kan vara uppstarten på nya tankesätt.