Förändringsledning

Förändringsledning har länge lyfts som viktigt. Forskning från många källor påvisar kopplingen mellan ekonomiskt resultat och skicklig förändringsledning.

Vi på House of Brilliance vill lyfta fram 2 viktiga insikter, som vi känner fångas av några av nedanstående länkar.

1 – Varje förändring är individuell. Du kan inte ändra på mig, det kan bara jag! Det gör att vi behöver ändra vår syn från att “vi ska ändra på andra” till att “andra behöver få möjlighet att ändra på sig själv”!

2 – Tillsammans med ovan och det faktum att en utvecklad förändringsförmågan både skapar trygghet hos individen och bättre ekonomiskt resultat i verksamheten, kan systematiserad förändring, som inkluderar alla, vara en god investering.

 

Prosci, Professional Science har arbetat med forskning kring förändringsarbete i mer än 10 år. Vartannat år gör de en världsomspännande studie som de använder som underlag för att ta fram förändringsstödjande modeller, mätverktyg och utbildningar. De har ett sätt att förklara förändringen där man går från individ till grupp till hela organisationen.  Läs gärna deras definition genom att klicka på deras logga.