Forskning från många källor påvisar kopplingen mellan ekonomiskt resultat och skicklig förändringsledning. I en omvärld där förändring sker hela tiden, krävs det dock mer av en organisation än det stöd förändringsutbildade externa eller interna experter klarar. En positiv trend är att flera stora svenska organisationer utbildar ledare i förändringsledning. Det ger en god insikt i den mänskliga psykologin vi arbetar med i förändring. 

Vi tror dock att om du äger din egen förändring, engagerar den mer och den kommer snabbare på plats. ROM2 är ett sätt att bygga in förändringsförmågan hos alla i organisationen. Det vi uppnår då är att, snarare än att “driva in” en förändring “tar grupper emot” och realiserar förändringen. För det är en STOR skillnad på att äga en förändring själv eller uppleva att “andra” försöker förändra mig.

Flera av våra konsulter har såväl certifieringar som decennier och mängder av uppdrag bakom sig där man arbetat med förändringsstöd i olika former. Något som kommer väl till pass även vid införandet av ROM2 som ju i sig är en förändring. Dock en förändring där vi involverar medarbetare och ledare i att själva implementera den.

Vi följer bl a forskningen från Prosci, som liksom t ex PMI för projektledare, blivit en certifiering för förändringsledare.