Forskning från många källor påvisar att projekt oftare och med högre precision uppnår önskat resultat när man strukturerat även arbetar med den mänskliga sidan av förändringen.  Fler stora organisationer tränar också interna förändringsledare i egna förändringskoncept eller baserat på t ex John Kotters 8 steg eller Proscis ADKAR modell. 

FÖRÄNDRINGSRAMVERK UNDERLÄTTAR OCH KOSTNADSEFFEKTIVISERAR 

Flera av våra konsulter har såväl certifieringar som decennier och mängder av uppdrag bakom sig där man arbetat med förändringsstöd i olika former. Att införa arbetssättet ROM2 är i sig en förändring där våra erfarenheter kommer till användning. 
Vi arbetar fortfarande med andra typer av förändringsuppdrag och försöker även här effektivisera utnyttjandet av vår expertis och era interna resurser. Därför har vi utvecklat något vi valt att kalla för FÖRÄNDRINGSRAMVERKET. 
Utmaningen vi vill hantera är den när vi vet ATT vi behöver ett stöd i den mänskliga förändringsarbetet, men vi är osäkra på VAD som krävs och HUR det ska levereras. En person som gått kursen och fått tillgång till verktyg för analys och planering, kan ibland sakna erfarenheten av hur man bäst “komponerar” och “utformar” de förändringsstödjande aktiviteterna. 
Ett ramverk, (vi leker ibland med termen “Change management in a box”) som inkluderar en uppsättning färdiga komponenter för denna specifika förändring i form av:
  • kommunikation (budskap + förändringsberättelsen igenom leveransen)
  • workshop format (enstaka eller i serie)
  • ledarstöd (stärka ledaren i att leda sina människor igenom förändringen)
  • pedagogiska format (ibland stegvis inlärning)
  • mätning (genom förändring och resultatet utav) 
  • och slutligen överlämning till verksamheten så förändringsarbetet kan fortsätta även när projektet stänger. 
I stora förändringar där enhet för enhet ska genomföra förändringen, skapar ramverket även förutsättningar för “benchmarking” av framdriften till ett önskat läge. Det blir tydligt vilka som behöver mer stöd och vilka som kan fungera som ambassadörer. 
Vi vill med ett Förändringsramverk skapa ett kostnadseffektivt sätt att få ett förändringsstöd som sedan kan användas av interna resurser och/eller projektets medlemmar. Se mer i min föreläsning på 6 minuter.