FÖRELÄSNING om att Emotionell Intelligens skapar bättre arbetsplatser

Alla är vi medarbetare. En bra medarbetarkultur kräver att vi är skickliga på att skapa goda relationer mellan varandra. Ska jag känna andra, behöver jag först känna mig själv. Daniel Goleman förklarar emotionell intelligens, hur det fungerar och att vi ständigt kan utveckla vår emotionella förmåga

FÖRELÄSNINGEN om att det är bevisat att lycka kan styras

Att träna hjärnan är lika viktigt som att träna kroppen. Medveten närvaro eller mindfullness är något som munkar tränat länge. Mattieu Ricard talar om en undersökning gjord på mångårigt mediterande budister. Mattieu visar hur kan styra sina tankar. Man kallar honom därför för världens lyckligaste man.

FÖRELÄSNING där mindfulness för resultat förklaras av en ingenjör

Tade Meng Tan har anställningsnr 127 på Google och är deras ”Jolly good fellow”. Han har bevisat hur kollektiv ökad förmåga till fokus, syns på resultatraden. Hans pedagogiska och ingenjörstekniska förklaringar kring vad som händer i hjärnan, konkretiserar och tar oss bort från en eventuell känsla av att mindfullness är “flum”. Vi inser att träna knoppen är inte annorlunda än att träna kroppen. Se gärna även en INTRODUKTION till den webbaserade utbildning eller gå KURSEN.

Ledarrollen förändras. Desto mer vi lär oss om hur hjärnan och vår kropp fungerar, desto mer inser vi hur viktigt, även rent fysiskt, ledarskapet är. När vi förstår oss på hur jag själv och därmed alla andra fungerar, får även ledarrollen en helt ny dimension. Klicka på rubrikerna för att komma till klippen.

Föreläsning om emotionell intelligens och hur vår hjärna speglar varandras känslor

Daniel Goleman beskriver varför det är så viktigt att leda en känsla i verksamheten. Den upplevs nämligen även neurologiskt av våra kunder.

 

 

Föreläsningen Great by choice, grunden till boken

Vi gillar författare och föreläsare som har sin grund i forskning. Jim Collins berättar själv, i 7 avsnitt, hur de arbetat med boken Good to Great och de insikter de fått kring hur vissa kan ta språnget till mästarklass, trots att de har samma förutsättningar som andra i branschen.

 

Vad är ett effektivt ledarskap

Ett klick på rubriken tar dig till ett 2 minuters klipp, där Richard Boyatzis verkligen ger dig en enkel tankeövning.

Föreläsning sluta sparka medarbetare, engagera dem istället

Simon Sinek förklarar på ett hårt men logiskt sätt, att vi människor på jobbet är som en familj och det får konsekvenser när vi säger upp människor för att få bättre resultat. Klicka på rubriken för en stund av eftertanke.

Människor är biologiska system, som kan ledas

Rubriken tar dig till en föreläsning där vi känner att Simon Sinek just sätter fingret på att det handlar om att leda ett biologiska system.