Medarbetarkultur

FÖRELÄSNING om att Emotionell Intelligens skapar bättre arbetsplatser

Daniel Goleman förklarar emotionell intelligens, hur det fungerar och att vi ständigt kan utveckla vår emotionella förmåga

BOKEN om känslans intelligens och arbetet

Vi söker vår partner, vi bedömer våra kollegorvåra  chefer, vi rekryterar och kommunicerar utifrån vår emotionella intelligens. EQ, Emotional Quotient har en starkare påverkan på relationer, vår analys och våra beslut än IQ, Intelligenz Quotient. Dags att förstå varför!

 

FÖRELÄSNINGEN om att Emotionell kompetens ger resultat och kan mätas

Martyn Newman talar om hur vi utvecklat neurologisk kunskap genom forskning på hjärnan och därmed tagit Daniel Golemans teorier vidare och bekräftat dem. I intervju hos IHM förklarar Martyn hur Emotionell Intelligens kopplas till resultat. 

 

 

 

 

 

FÖRELÄSNINGEN om att det är bevisat att lycka kan styras

Mattieu Ricard talar om en undersökning gjord på mångårigt mediterande budister. Mattieu visar hur neurologiska undersökningar nu visar hur de kan styra sina tankar. Man kallar honom därför för världens lyckligaste man.

 

 

 

 

FÖRELÄSNING där mindfulness för resultat förklaras av en ingenjör

Tade Meng Tan har anställningsnr 127 på Google och är deras ”Jolly good fellow”. Han har bevisat hur kollektiv ökad förmåga till fokus, syns på resultatraden. Hans pedagogiska och ingenjörstekniska förklaringar kring vad som händer i hjärnan, konkretiserar och tar oss bort från en eventuell känsla av att mindfullness är “flum”. Vi inser att träna knoppen är inte annorlunda än att träna kroppen. 

 

BOKEN Search inside yourself

En instruktionsbok som hjälper dig med träning av ditt fokus. Författaren har fått Google att anamma mental träning om en del av vardagen och som en del i att stärka upp verksamheten. I biblioteket bland föreläsningar, finner du även en webbaserad utbildning, kopplad till boken. 

 

BOKEN Livet måste ha mening

En stundvis tuff bok om författarens tid i koncentrationsläger. Hans egna och forskningen kring andras, visar på ett tydligt sätt behovet för oss människor av att känna mening med det vi gör. En mening lika viktig på arbetsplatsen. 

 

BOKER kring att skapa effektiva team

Susan Wheelan och Will Schutz är de två som ofta figurerar kring gruppdynamik. Det finns flera böcker, men här några att börja med.