Kultur kan mätas

Det kommer löpande ut flera spännande sätt att mäta den kulturella utvecklingen på ett sätt att vi kan koppla den till utvecklingen av resultat. Denison Consulting är ett exempel bland flera.

 

 

 

 

 

Om emotionell intelligens är viktigt, behöver även den mätas

Daniel Golemen, Richard Boyatzis, Martin Newman m fl understryker vikten av EQ i ledarskap och i medarbetarskap. Det finns flera mätningar detta är ett exempel från Martin Newmans Emotional Capital Report

 

 

 

 

Access till tolkningsbar information

Kalmar Stad och deras information till och om skolorna är ett härligt exempel där man under 10 års tid och än idag utvecklar informationen kring skolverksamheten. Följ länken och titta in på hur de presenterar sitt balanserade styrkort.