Resan från arbetsplats till utvecklingsplats

Resan påbörjas bäst med att skapa en insikt i värdet både för medarbetare, chefer/ledare och verksamhet. I ett Hur seminarium kombineras information med att praktiskt få prova på hur livet i en sådan verksamhet skulle kunna vara. Längden och omfattningen på seminariet är beroende på om det ska genomföras i en ledningsgrupp eller för en större samling medarbetare. Det är en lustfylld upplevelse och samtidigt mycket klargörande kring vilka förväntningar som finns såväl på medarbetare som på ledarkollektivet. 

Från arbetsplats till utvecklingsplats

Utrymme ges för reflektion och sammanfattning från deltagarna kring vilka utmaningar och värden just vår egen organisation skulle kunna få ut av att göra resan.

Ett nästa steg är att konkret nyckla fram värdet i den egna organisationen och utse en pilot som ska bevisa detta.

I en pilot påbörjas även kompetensutvecklingen av nyckelpersoner som sedan står förberedda i en vidare implementation.

Den fullskaliga implementationen kan göras snabbt och för alla eller successivt för att löpande bevisa värdet. Det finns för och nackdelar med båda scenarios och det avgörs egentligen beroende på vad slutmålet är och tidsfaktorer. I en implementation utvecklas interna experter som successivt övertar stödfunktionen från de externa konsulterna.

Vi rekommenderar interna experter och nyckelledare att ta del av och bidra i vårat erfarenhetsforum, för att ständigt utveckla angreppssätt och ta del av andras erfarenheter.

Kontakta anna-karin.ahlstedt@houseofbrilliance.se eller 0708-444866 för att boka in ett möte med någon av våra konsulter.

Comments are closed.