Framdrift i förändring och resultat

Genom att parallellt och i synergi, stärka förändringsarbetet, ledarskap och stödjande strukturer, kan vi stegvis se förflyttning till ökad prestation i två dimensioner.

Framdriften i förändringen följs genom nyckeltal och mål kopplade till införandet och tillämpningen av, nya strukturer och arbetssätt, samt temperaturmätningar av kulturutvecklingen.

Resultatutvecklingen följs verksamhetens nyckeltal i synergi med nyckeltal som visualiserar den systematiska utvecklingen som ger bygger verksamhetens resultat.

Synergin mellan tetraederns tre axlar, förflyttar oss till nya nivåer av prestation.

Comments are closed.