Värdet av förflyttningen

 

Vi analyserar värdet av att göra en förflyttning “från arbetsplats till utvecklingsplats” i just er organisation.

  • Utifrån ett visst förarbete i att förstå nuvarande strategidokument skapas ett upplägg
  • Värdet av förflyttning analyseras utifrån bidrag från införandet av strukturella och kulturella förändringar
  • Pilot inom organisationen identifieras utifrån var vi kan realisera önskade värden på bästa sätt
  • Ett utkast till genomförandeprogram tas fram

Kontakta oss för att diskutera upplägg och medverkande deltagare

Comments are closed.