Hänger du med i utvecklingstempot

Vi kör kostnadsfritt upplevelse seminarium i Lund 24/5 och Stockholm 28/5.

Kom till oss och ta med dig följande hem:

  • Insiktom värdet av att aktivera humankapitalet i hela organisationen, utifrån föreläsningen ”Tänk om – tankemönster som ger resultat”.
  • Identifieradeyttre och inre påverkansfaktorer att hantera för att höja utvecklingstempot i er organisation.
  • Tydlig bild av vad som är viktigt när vi ska leda människor genom förändring, genom att spela förändringspelet Actee

Anmäl er till per.ahlstedt@houseofbrilliance.se eller ring 070-1497337 om du har några frågor

Följ oss


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *