Det är vanligt att när ledare förstår värdet av ROM2 vill man få det NU. Ibland för att man frustrerat ser hur organisationens resultat och relationer “fräts sönder” och man vill finna vägar framåt.

Det driver oss att finna vägar för att på kortast möjliga tid stärka såväl individen, grupp, ledaren och verksamheten. Kan vi tillsammans påvisa att avkastningen på investeringen återbetalar sig i många dimensioner, kan spridningen i organisationen fortsätta på ett effektivt sätt.

Vår erfarenhet av förändringsledning visar att när individen själv har en klar bild av VAD vi förväntar oss och kan medverka kring HUR vi uppnår denna förväntan, bygger det ett positivt engagemang och ger kort ledtid till avkastning på investeringen.

För att optimera inlärning samt drivkraften till att tillämpa ROM2 tränar vi på jobbet, med jobbet därmed kollegor och ledare. Det handlar helt enkelt om att “göra sig” till nya insikter i den faktiska vardagen. Vi behöver inte alltid förstå på djupet varför olika delar av vår modell fungerar, för att den ska göra det.

Där finns ibland en oro för ytterligare möten, men vi kan trösta med att ROM möten successivt brukar ersätta andra möten. Effektiviteten i dem även tas med in i andra möten, vilket gör dem färre och kortare.

Våra digitala självstudier utgör en grund som alla tar del utav. Intalade utbildningar av våra erfarna konsulter, väver samman beteende- och verksamhetsutvecklingsteori och tar er igenom de mallar som används.

Grunden byggs sedan på något för ledare, interna ROM specialister, IRS och Katalysatorer (möteshandledarna).

Införandet görs helt enkelt genom att IRS påbörjar möten med relevant ledningsnivå och successivt går vidare ut i verksamheten. (Naturligtvis efter planering, introduktion och därmed en förankring.)

Vi har i huvudsak 3 implementationsspår, som i sig sedan kan kombineras över tid för ett effektivt införande.

  • Utbilning av IRS – Interna ROM Specialister via våra digitala självstudieproduktioner, som sedan genomför införandet.
  • Coachingstöd av ERS Extern ROM Specialist, för att stärka IRS i införandet.
  • Implementionsprojekt drivet av ERS där en förändringsplan och ett “Business Case” ligger som grund för ett större införande i hela organisationen. Successivt överförs ansvaret till IRS och Katalysatorer ofta baserat på mätningar kopplat till framdrift, välmående mätningar och resultat. Tillsammans säkerställer vi en avkastning på investeringen.

Ett vanligt scenario är att någon eller några IRS utses och går någon av våra öppna kurser. Under kursen utser man och startar en pilot inom sin organisation. I kursträffarna får man stöd av våra ERS och andra kursdeltagare kopplat till utmaningar och lösningar.

Vid en framgångsrik pilot och vid en mindre omfattande implementation avtalar vi om ett coaching stöd från någon av våra ERS. Stödet kan användas för att på plats vara katalysator i högre ledningsgrupper för att komma igång på ett bra sätt. Hantera mellanmänskliga komplexa lägen, där ett externt stöd är mer framgångsrikt än ett internt. Stötta IRS m.m.

I en mer omfattande implementation skapas ett införandeprojekt med förändrings- och kommunikationsplan och ett tydligt “Business Case”. Vi sätter samman ett team av ERS, baserat på erfarenheter av ert verksamhetsområde och för att stötta olika nivåer i verksamheten, utifrån erfarenhet hos ERS. En intern “governance” organisation där IRS och Katalysatorer ingår, kommer på plats och rapporterar löpande kring kvaliteten i ROM2 arbetet till högsta relevanta ledningen, som ytterst ansvarar för att ledningsmönstret.