Intern ROM Specialist utbildning är ett program som går över ett år. Det är en hel del att ta till sig och det ger även förutsättningar att stötta ett pilotinförande.

Programmet är uppbyggt kring fördjupningar av det grundmaterial alla går. Det ger ett ramverk för hur man bygger en “Governance” struktur för att över tid vidhålla kvaliteten i tillämpningen och införa uppdateringar av modell och arbetssätt.

Programmet revideras i o m Corona, till en mer digital version. Vi lägger upp det reviderade programmet under december men om du har frågor, ring eller maila Per Ahlstedt (070-1497337 eller per.ahlstedt@houseofbrilliance.se)