Ledningsmodellen ROM

 

ROM modellen, Result Oriented Management på svenska Resultat Orienterad Målstyrning, är en ledningsmodell inriktad på att leda en kulturell utveckling.

Modellerna bakom ROM togs fram av Frank Johnsson och har genom hans samverkan med andra konsulter, förfinats sedan -70 talet i syfte att öka organisationens förmåga till ständig utveckling.

Genom att utgå från ledningen och systematiskt arbeta parallellt med verksamhet och kulturutveckling, realiseras hela organisationens ökade ansvarstagande, kring innovations- och ständigt förbättringsarbete, mätbart.

En ledarkultur med hög skicklighet i att leda människor i utveckling och resultat är fundamental och stärks genom att medarbetare utvecklas genom sina ledare.

Träning och löpande mätning, stärker engagemang och lust, genom att framdrift och resultat visualiseras för både invid, grupp och verksamhetsdimensionerna. Det ökar förståelsen för synergin emellan samverkande faktorer.

  • Flera studier har visat att trivseln ökar när alla medarbetare aktivt bjuds in till att bidra till att stärka verksamhetens nytta för kund.
  • I takt med att alla ledningsnivåer arbetar med ROM modeller, kortas ledtiden till verksamhetsgenomgripande förändringar.
  • Kombinationen av en hög innovationsgrad och kort ledtid till implementation, stärker konkurrenskraften.

ROM har framgångsrikt tillämpats i välkända globala koncerner, medelstora företag, entreprenörsföretag och offentlig verksamheter. Ett flertal organisationer upplever positiva synergier med t ex LEAN och motsvarande modeller. Orsaken visar sig ofta vara att ROM modellen tar sin avstamp högst upp i ledningshierarkin och utvecklar ledarskapet innan medarbetarskapet aktiveras. LEAN har också en helhetsfilosofi, men de flesta LEAN satsningar börjar hos medarbetare och många studier visar på att där finns en avsaknad av förståelse för vilket stöd ledarkulturen behöver ge. 

Comments are closed.