Synergimodellen

Synergi modellen

Modellen utvecklades 2014 av Per Ahlstedt för att illustrera synergin mellan att parallellt arbeta med kulturutveckling och verksamhetsutveckling.

Genom dagens forskning på den mänskliga hjärnan och hormonproduktionen i kroppen, vet vi att människor som mår bra presterar bra. När vi systematisera detta i en verksamhet, får vi välmående människor och välgående verksamheter.

Det är självklart att skapa verksamhetsstrategier och löpande följa upp ekonomin i verksamheten. Tror vi på att kulturen är en avgörande hävstång för resultatet, bör kvaliteten i kulturen synliggöras på samma sätt som kvaliteten på resultatet?

Comments are closed.