Personliga mätningar

Det finns en mängd sätt att mäta den individuella utvecklingen. I många verksamheter finns reEQ modelldan mätmetoder, men det är inte alltid de kopplas ihop i ett större sammanhang.

Hög kvalitet i relationsförmågan blir avgörande när verksamhetens människor ska samverka kring drift och utveckling av verksamheten. Genom att hjälpa individen förstå och se egna utvecklingsområden, möjliggör vi personlig utveckling och coaching kring detta från ledare. Där finns en tendens i att endast mäta ledare, men i takt med att vi delegerar behöver alla i en verksamhet ansvara för en hög kvalitet i relationsförmågan.

Nya mätinstrument kommer ständigt, där resultaten är lätt att tolka och mätningarna enkla att göra. Ett exempel är Emotional Capital Report byggt på forskningen kring emotionell intelligens av bl a Daniel Goleman.
Den Australienska psykologen Martin Newman har utvecklat en mätning med hög kvalitet och reliabilitet. Mätningen innehåller även rekommendationer kring hur man kan träna sin egen förmåga. Mer om detta här.

Comments are closed.