Systematiskt förändringsledning

Att realisera en förflyttning från arbetsplats till utvecklingsplats är i huvudsak en mänsklig förändring. Systemstöd, arbetsmodeller och mätningar är strukturer som stödjer förflyttning och arbete, men utan att människorna vill och bibehåller engagemang, kommer ingen använda dessa strukturer. Därför behöver vi även systematisk göra den mänskliga förändringen, på ett sätt att vi institutionaliserar nya beteenden och synsätt. ADKAR walk

Prosci har sedan 2004, vartannat år, genomfört Best Practice studier kring förändringsledning, vilket resulterat i deras ADKAR modell. Innan dem resulterade liknande forskning i Kotters 8 steg och idag ser vi även förändringsspel och appar såsom Changesetter som bygger på Rick Mauers 6 steg.

Genom att tillämpa dessa beprövade modeller säkerställer vi att vi får människorna med på resan från arbetsplats till utvecklingsplats.

Comments are closed.