Relations- och Resultat Orienterat Momentum har i grunden mer än 50 års tillämpning bakom sig. Arbetssättet och dess modellstöd, togs fram i en tid då några få konsulter insåg att det var tid att kliva ut ur det ledarskap och medarbetarskap som präglades av industrialismens arv. -60 och -70 talets fokus på ständig utveckling av verksamhetens effektivitet, kunde uppnås snabbare i o m att samtliga medarbetare engagerades.

Inte bara ett engagemang i att lägga ideér i en förslagslåda, utan i att faktiskt utveckla dem och genomföra dem. Med detta kom en stolthet, en djup psykologisk känsla av tillhörighet och gemensam framgång.

För att uppnå detta krävdes ett nytt ledarskap. Ett där ledare lämnade behovet av att vara i detaljkontroll, genom att visualisera såväl resultaten som framdriften till dem.

Det var redan då dags att ta klivet in i en tid där man fångade allas kompetenser och engagemang i att utveckla sin del av verksamheten. Värdet för individen var trygghet och för verksamheten snabbhet i omställning utifrån omvärldens föränderliga krav.