Metodstöd

  • Det är svårt att läsa sig till hur man ska göra, särskilt om inte alla vill läsa och göra därefter.
  • Att gå på kurs är både kul och utvecklande, men överföringen av kursinnehållet i verkligheten är inte alltid så lätt.
  • Stöd i metoder och mallar är bra, men det gäller att undvika att fastna i dem och missa vad de egentligen ska ge oss.

Vi använder oss av metodstöd kombinerat med mänskligt stöd, för när vi ska träna mänskliga beteenden, relationer och tankemönster, är det självklart att människan i sig, är en del av metoden.