I vårt koncept ROM2 Relations- och Resultat Orienterat Momentum stärker vi momentum, uthålligt över tid. Igenom ständiga förändringar. 
Genom att systematiskt låta Relationer, dvs beteenden, samverka med Resultat, dvs strukturer,  stärker vi grupper i att skapa en hälsosam och prestationsmässigt stabil nivå, igenom de olika typer av förändringar som omvärlden utsätter verksamheten för. 
Vi kallar konceptet ROM2 för det är en sammanvävning av 2 beprövade koncept
  • ROM – Results Oriented Management. Ett svenskt koncept som tillämpats sedan slutet på -60 talet. I grunden baserat på beteendevetenskap och med syfte att engagera hela organisationen i att skapa stabil prestation igenom ständiga förbättringar. 
  • OBM – Organizational Behavior Management. Ett psykologiskt begrepp kring vilket det har skrivits böcker och tagits fram stödmodeller i syfte att arbeta med beteenden på arbetsplatser, som skapar resultat.
  • Vi har även inkluderat en del modeller och verktyg ur projektvärlden samt egna prövade verktyg för att löpande mäta och diskutera välmåendet i gruppen.

Vi vill tro att i takt med digitaliseringen och robotifieringen går även ett spår kopplat till humaniseringen av arbetsplatsen. Det finns en vinna-vinna i att människor som mår bra även skapar verksamheter som går bra. Det handlar mest om att tillföra arbetssätten.