KultHur verktyg

Hur många har tagit fram bra ord kring värdegrunden, sedan upplevt att det är svårt att i praktiken leva upp till den. Hur bygger vi “strukturen bakom kulturen”, så vi kan “göra kulturen”?

Kulturen är en effekt av vad vi “gör”. Vi bör således träna på att “göra” på ett sätt som bygger och underhåller kulturen. Genom att förpacka ett material bakom olika önskade beteenden, får vi de vi kallar KultHurverktyg. Något som underlättar att vi kan förflytta teori till praktik.

Det gör att vi kan träna, coachas på och stötta varandra via mentorer. Har vi t ex värdegrunden “Öppenhet”, kan feedback vara ett beteende som, rätt tillämpat, skapar en öppenhet. Värdegrunden “Respekt för olikheter”, kan också förstärkas via feedback och utifrån att vi förstår olika typer av personlighet.

Genom att löpande mäta kulturell effektivitet, kan vi se hur en tillämpad kultur stärker olika former av resultat.