Organizational Behavior Management

Vi har på flera sätt försökt lyfta fram metoder och modeller samt skapa ett vokabulär kring hur vi människor söndrar, härskar och skapar goda relationer. Ett bevis på att vi haft insikten länge om att de mänskliga relationerna är det som gör verksamheten stark idag och in i framtiden.

Hur många har inte satsat på ett gediget värdegrundsarbete eller på utbildning och analyser av personligheter. Allt i syfte att finna “strukturen bakom kulturen”, så den kan utvecklas och bibehållas.

I takt med att forskningen kring hjärnan och kroppen gör snabba framsteg, kan vi även se en utveckling av modeller och metoder som förbättrar och förenklar dialogen kring “den mänskliga aspekten” av verksamheten.

Den vi idag står på inom House of Brilliance är OBM, Organizational Behavior Management

Det kommer mer och länkar till OBM här strax