Relations- och Resultat Orienterat Momentum

I grunden en agil modell mer än 50 år före sin tid. ROM modellen har sedan slutet på -60 talet utvecklats av Frank Johansson tillsammans med sitt nätverk av konsulter. Redan då låg fokus på att arbeta och leda synergin emellan den relations- och resultatutvecklande förmågan. Sedan dess har forskningen kring både människor och verksamheters anpassning till en snabbt föränderlig omvärld drivit fram många liknande metoder.

Skillnaden med ROM jämfört med andra modeller, är dess grund i beteendevetenskap. Genom att stärka den mänskliga relationsförmågan kan vi fånga upp energi och engagemang så den stärker verksamhetsutvecklingen. I de arbetsmiljöer som präglas av stress och psykologisk otrygghet, blir detta en vinna-vinna. Människor och verksamhet utvecklas tillsammans. 

Just genom att gå in i kärnan av våra beteenden (Idag baserat på OBM – Organizational Behavior Management) och stärka realiseringen av strategier i mötes- och visualiseringsformat, byggs ett uthålligt och resilient momentum in över tid.

Framgångsfaktorn i verksamheten blir helt enkelt att när vi mår bra, så går också verksamheten bra. Ska vi lyckas med detta över tid, krävs träning av alla i verksamheten. Något som nu möjliggörs med digitalisering i kombination med att vi “bygger in” mänsklig handledning i verksamheten. 

Momentum uppnår vi genom att nya beteenden och delaktighet i utvecklingen blir en del av organisationens kultur.