Resultat Orienterad Målstyrning

Kärnan i vårt värdeerbjudande är ett arbetssätt som också bygger ett förhållningssätt. ROM modellen har sedan slutet på -60 talet utvecklats av Frank Johansson tillsammans med sitt nätverk av konsulter. I mer än 50 år och i takt med ny forskning, har modellen förfinats och det gör den än idag.

Realisering av planen ger resultatet och däri ligger både konkurrenskraft samtidigt som det stärker tillit och engagemang, när vi lyckas med det vi förutsatt oss. Frank och hans konsultnätverk ville bryta ner det defensiva mönstret i verksamheten, skapa en öppenhet, kreativitet och analys kring lärandet, för att därmed få en hög framdrift och konkurrenskraft genom det ständiga utvecklings- och innovationsarbetet.

Svårtillgänglig litteratur och fackspråk hindrar  människor att ta till sig kunskapen, så konsulterna valde att bygga modeller som gjorde det lättare att tillämpa teorin i verkligheten. Tidigt upptäckte de att tydligheten i rollerna var avgörande. När individen bakom rollen utvecklat en nästintill artistisk förmåga att stötta sina kollegor, kom resultaten snabbare. Våra träningsprogram är kopplad till dessa roller, se utbildningsfliken.

Mötesmodeller, delegerings- och uppföljningsmodeller håller ni ihop drift och utvecklingsarbetet. ROM ger stöd genom beslutshierarkin i det strategiska och taktiska ledarskapet hela vägen ut till den operativa vardagen.  Den ger stöd för samverkan tvärs genom verksamheten och även kring prioritering av projekt i förhållande till utvecklingsområden. Genom tillämpning av modeller för coachning, uppföljningsmöten, analys, prioritering mm och med stöd av interna experter (möteskatalysatorer och interna specialister) bygger ni in förmågan i er verksamhet.

Många namnkunniga verksamheter har använt ROM men för litet konsultstöd på marknaden, har inte givit den kontinuitet som behövts . När ABBs T50 projekt, Posten logistik, Astra Zeneca, Ericsson m fl började använda modellen, gjordes det på blädderblock. Idag kan vi lyfta in informationen i IT lösningar och tillföra kulturella och emotionella mätmetoder som ytterligare stärker genomförandet av strategier.

Arbetssättet är mer aktuellt än någonsin och vi vill, tillsammans med de konsulter som arbetat många år med modellen, återuppväcka ett framgångsrikt angreppssätt.