Förändringsförmågan behöver byggas in i verksamheten

Ett arbets- och tankemönster som bygger in förändringsförmågan i organisationen har behövts de senaste decennierna. Förändringstempot har under denna tiden ökat exponentiellt. Det påverkar människors hälsa och verksamheters prestationsförmåga.

Vi tror på, och där finns så mycket forskning som bevisar att, mår vi bra går även verksamheten bra. Ser vi tidiga indikationer på att människorna mår sämre i en organisation, kan vi räkna med att resultatet också drabbas, efter ett tag. Därför kan det vara intressant att arbeta med synergin emellan välmåendet och välgåendet. 

När omvärlden håller ett högt förändringstempo utanför verksamheten, behöver vi alltså upprätthålla en förmåga inom den, som möter nya krav och förväntningar från kunder och medborgare. 

Vi ser att där saknas enkla men tydliga arbetssätt kring detta. 

Ett hus byggs inte bara med ett verktyg

Ibland försöker vi lösa många situationer med allt för få verktyg. Vi har därför valt att plocka ihop de många beprövade verktygen såsom förändringsarbete, ständiga förbättringar, agilt arbetssätt, stödjande ledarskap, gruppdynamik, feedback, värdegrunder etc och bygga in dem i en systematiskt tillämpbar modell, som när alla i organisationen använder den, ger den effektiva förändringskultur vi behöver idag.

ROM2  är en uppsättning mötes- och rapporteringsmodeller som införs i alla grupper i organisationen. Mallar och modeller hjälper gruppen hantera ett ökat ansvarstagande kring drift och parallell utveckling/förändring i kombination med en balans emellan välmåendet drivet av välfungerande relationer (vi med dom) och därmed en stabil eller ökande prestationsnivå igenom löpande förändringar. 

I grunden bygger det på en svensk agil arbetsmodell som aktivt har använts sedan slutet av -60 talet, kallad ROM – Results Oriented Management. Beprövad av tusentals människor inom svenska och internationella organisationer.  Då forskningen idag bevisar att grundaren Frank Johnssons modeller fungerar, vidareutvecklas ROM – konceptet fortfarande av honom (på bild). Han lever som han lär och i ständig utveckling :-). 

Inom House of Brilliance har vi valt att behålla förkortningen, men uppdaterat betydelsen till Relations- och Resultat Orienterat Momentum, varav beteckningen ROM2  

Kopplingen till forskning och modeller kring OBM – Organizational Behavior Management kompletterar med strukturer kring beteenden som bl a bygger välfungerande relationer. Vi vill även fokusera på det faktum att i o m att vi bygger in förändringsförmågan i verksamheten och skapar ett uthålligt momentum över tid, bygger det även en resilient organisation.

7 principer håller ihop delarna i ROM2 samtliga kan kopplas till vetenskaplig forskning. Läs mer i fliken “7 principer”. 

Införandet  sker via en kombination av digitala självstudier, regelbundna möten handledda av en tränad katalysator och utifrån ett strukturerat ledarstöd.  Läs mer i fliken “Träning”.