Stratsys – den röda tråden

När alla i en verksamhet ska kunna förstå hur de ska bidra till helheten, krävs någon form av informationsstöd. Ett stöd som tydliggör ansvarsområde, ger tillgång till tolkningsbar information och används för  analys och för att visualisera framdrift kring kvalitetsförbättringar och resultat. Med dagens teknik kan det göras nåbart för alla i din telefon. Stratsys är ett svenskt företag med flera hundra verksamheter, som använder deras lösning.