Förändringsledning som ger nya perspektiv

Text kommer kring ett kursprogram för förändringsledning baserat på Prosci:s Best Practice och forskning i 6 rapporter kring förändringsledning.

Comments are closed.