Bibliotek

Intressant läsning:

  • Prosci om utvecklingen av förändringsledningen som en nyckelframgångsfaktor i verksamheten här

 

Inspirerande föreläsningar;

 

Iinspirerande böcker:

  • Margaret Wheatey ger en ny intressant syn på självorganiserande organisationer. En intressant koppling till naturvetenskapen och en inspiration kring hur vi kan se på informationsdelning, ledarskap och hur ansvarstagandet för utveckling av företaget ligger hos alla. “Leadership and the new science”
  • Sumantra Ghoshal skriver en härlig bok om hur vi stimulerar människan och leder fram en samverkande kultur byggt på energi och vilja. The Individualized Corporation.

lov--vit-bakgrund--miljo--ekollon_3194822

Comments are closed.