Orsaken till varför vi “måste” tillföra ett nytt arbetssätt

Det finns 2 konsekvenser att hantera ute i all verksamhet, när den globala utvecklingstakten är snabbare än någonsin och den ökande takten ännu ej ser ut att avta. 
  • Det faktum att vi människor inte kan hantera förändringstakten och stressen driver ohälsa i samhället på ett sätt vi aldrig sett tidigare
  • Verksamheter, såväl privata som offentliga, behöver kunna ställa om mycket snabbare än de gör idag, för att behålla sin konkurrenskraft alternativt skapa den nyttorealisering som vi förväntar oss av skattefinansierad verksamhet
Båda ovanstående punkter kan stärkas utifrån den synergi som ligger i att ”välmående människor” har förmågan att driva och utveckla ”välgående organisationer”.
Utmaningen ligger i att införa arbetssätt i organisationen, som ger mandat till ALLA människor i verksamheten att få driva och utveckla sig och sin del av verksamheten i den förändringstakt som yttervärlden ställer på den inre verksamheten. OCH att ställa om ledningsmönstren i förhållande till detta.

 

 

 

 

Den positiva drivkraften till att engagera människor

Vi är mer välutbildade och har tillgång till mer information än någonsin i historien. Vi har, åtminstone i välutvecklade länder såsom Sverige, en människosyn, som åtminstone i ord, säger att vi har tillit till att “människor kan bara de får de rätta förutsättningarna”
Så mycket forskning, från så många källor, bevisar om och om igen, att de organisationer som litar på sina människor och därmed ger mandat och utrymme för dem att driva och utveckla sin del av verksamheten, tillsammans med andra delar, ja de är enastående framgångsrika, även i en snabbt föränderlig omvärld.  De är långsiktigt framgångsrika för att de tror på och offrar inte människorna för kortsiktiga vinster.
Det som saknas är systematiska arbetssätt, som vi successivt kan införa i organisationen. För att bli bra i förändring är en förändring i sig.  
Det vi erbjuder är kul, engagerande och personligt utvecklande. För på det sättet utvecklar vi våra verksamheter över tid och igenom ständiga förändringar.