Om oss

Vi verkar genom House of Brilliance för att vi tror att människor har en biologisk drivkraft i att vilja utveckla och utvecklas tillsammans med andra. Vi hade aldrig kommit till det samhälle vi har idag om det inte varit för vår naturliga utvecklingsförmåga. Industrieran har dock petat in oss i ett synsätt där vi såg medarbetare som en del i ett produktionsflöde. Det håller inte när vi nu övergår till alltmer tjänsteproducerande verksamhet.

Där finns så mycket forskning som bevisar att välmående människor i verksamheter presterar bättre. Hos näringslivet är förmågan till förbättring, utveckling och innovation en konkurrenskraft. I offentliga sektorn kräver samhällets medborgare ständigt en högre servicegrad, gärna till en lägre skattekrona, vilket driver effektivisering.

Vi är också många konsultföretag som erbjuder lösningar kring detta. Men där saknas de som vågar ta sig an hela verksamheten. Att erbjuda delar av lösningar,är som att bygga ett hus med bara skruvmejsel och hammare. Ni får inte en hel verksamhet att prestera bättre genom att t ex skicka cheferna på kurs eller köpa in ett datasystem. Det krävs en hel verktygslåda och förmågan att använda den, så att verktygen kompletterar varandra.

Vi:

  • erbjuder ett omfattande stöd, över tid, som gör att ni själva, med hjälp av era medarbetare och ledare, kan stärka er prestationsförmåga
  • tillhandahåller de koncept, system och mätningar som bevisar att när alla får delta utifrån sin förmåga, kommer de enastående resultaten, hela tiden
  • tillsammans med våra kunder visualiserar att löpande insatser kan finansieras utifrån den ökade prestationsnivån
  • ger inspiration, information och utveckling tillsammans med framgångar i verkligheten

Just nu görs det via:

  • inspirations- och upplevelseträffar
  • information i Biblioteket
  • att ni kan följa andras upplevelser via våra sociala media
  • träningsprogram, som stärker er förmåga
  • en kombination av verktyg som stärker er
  • stöd från konsulter tills ni uppnår egen förmåga

Förändringsförmågan finns hos individen, gruppen och verksamhetens människor. Att verka på en utvecklingsplats är att ständigt utveckla sig själv och sin verksamhet. Det kräver nya synsätt och arbetssätt. House of Briliance vill vara en central att vända sig till kring detta.

 

House of Brilliance ligger under uppstarten i grundarnas bolag Sekoja AB. Ett bolag registrerade 1999 där olika konsultorienterade satsningar gjort såsom utbildning, konsultverksamhet, marknadsföring och försäljning. Idag ligger verksamheten www.cancaninterior.com och www.houseofbrilliance.se i bolaget. I o m att omsättningen blir hög kan de komma att lyftas ut i egna bolag.

Sekoja AB har brutet verksamhetsår Maj-April och beräknas omsätta lite över  1 mkr under innevarande verksamhetsår. Agenturen för Ygg o Lyng i Cancan Interiör växer, även om konsultverksamheten inom House of Brilliance 2017 står för den snabbaste omsättningstillväxten. Konsultuppdragen 2017 fördelades mellan några kommuner och ett logistik företag. Nya kunder inför ingången till 2018 kommer från IT konsult- och drivmedelsbranschen. Något som bevisar att leveranserna kan ske i alla typer av verksamhet, där mänskligt samarbete ska ligga som grund för resultat.

House of Brilliance verksamheten är uppsatt för att på ett logiskt och löpande sätt bygga långsiktiga relationer och löpande finna nya kunder. Konsultnätverket är redan vid uppstart brett, så i takt med att kunduppdragen kommer in kan ytterligare konsulter kopplas på.

Kärnan i tillväxten kommer utifrån kundupplevd kvalitet, synligt i deras resultat. Kombinationen av utbildning och konsultuppdrag stärker kundernas egna förmåga, konsultnätverkets  beläggningsgrad och därmed lönsamheten i House of Brilliance.

Framgångsfaktorn för kunden, konsulten och därmed House of Brilliance ligger i att vi alla förtjänar varandras förtroende. Något som har sin grund i positiva mänskliga upplevelser i möten emellan oss alla och naturligtvis, genom konkret mätbara resultat. Det kräver att vi ständigt och tillsammans är briljanta ,-).

 

Bilderna på som används på hemsidan är gjorda av Ellen Forsberg som vi har glädjen att få samarbeta med. Följ henne gärna på instagram https://www.instagram.com/ellen.illustrations/