House of Brilliance finns för vi tror människor har en biologisk drivkraft i att vilja utveckla och utvecklas tillsammans med andra. Så mycket forskning bevisar att välmående människor i verksamheter presterar bättre.

I näringslivet ligger idag konkurrenskraften i förändringstempot. Förbättringar, utveckling och innovation behöver vara snabbare än hos andra för att möta ökande och diversifierade krav från kunder. I offentliga sektorn kräver samhällets medborgare högre servicegrad, diversifiering i utbud av välfärdstjänster och att tillhandahållna skattekronorna räcker längre.

Vi är många konsultföretag som erbjuder lösningar men där saknas de som vågar ta sig an hela verksamheten. Att erbjuda delar av lösningar är som att bygga ett hus med bara skruvmejsel. Då det handlar om att bygga om både kulturen, arbetssätten och hur vi leder dem, så tränas detta bäst på jobbet. Det är era människor som ska leda, driva och utveckla och inte konsulterna.

Vi ser oss därför mer som ett träningsbolag, än ett utbildningsföretag. Mer som coacher än som konsulter. Vår roll är att få igång er så fort som möjligt så ni blir av med oss därför att ni kan själva.

Vi ser det som att vi “bygger in förändringsförmågan” hos er. Hur kan ni läsa mer om kring våra träningsprogram.

House of Brilliance verksamhetsidé är delvis bevisa det mängder av forskning framställer – att när människor mår bra, går verksamheten bra. Genom att förvalta arvet från Per Ahlstedts svärfar Frank Johnsson som utvecklat och levererat ROM – Result Oriented Management i sedan slutet av -60 talet ständigt uppdatera modeller utifrån modern beteendevetenskap. Många välkända globala svenska organisationer har tillämpat ROM både inom och utanför Sverige. Modellen har flera mindre konsultbolag kring sig än idag.

2020 byggs OBM – Organizational Behaviour Managment forskning och teorier in i ROM modellerna och namnet uppdateras till ROM2  Relations- och Resultat Orienterad Momentum (Relations- and Results Oriented Momentum). Detta för att ytterligare förtydliga att ROM2 integrerar en ökad relationsförmåga med strategiutveckling på ett sätt att vi skapar ett momentum över tid. Därmed får vi resilienta organisationer via ett agilt arbetssätt, med dagens terminologi.    

Uppdragserfarenheter finns från alla olika typer av verksamheter. Statliga verksamheter, kommuner och föreningar, samt globala koncerner, lokala bolag och småföretagare även start-ups. Något som bevisar att leveranserna kan ske i alla typer av verksamhet, där mänskligt samarbete ska ligga som grund för resultat.

House of Brilliance verksamhet har ett konsultnätverk där erfarna konsulter kan kopplas in i takt med tillväxten. Då det är en utbildande och coachande verkamhet, kommer de inte alltid vara anställda, även om de är certifierade i ROM2 konceptet.