Om oss

House of Brilliance finns för vi tror människor har en biologisk drivkraft i att vilja utveckla och utvecklas tillsammans med andra. Så mycket forskning bevisar att välmående människor i verksamheter presterar bättre.

I näringslivet ligger idag konkurrenskraften i förändringstempot. Förbättringar, utveckling och innovation behöver vara snabbare än hos andra för att möta ökande och diversifierade krav från kunder. I offentliga sektorn kräver samhällets medborgare högre servicegrad, diversifiering i utbud av välfärdstjänster och att tillhandahållna skattekronorna räcker längre.

Vi är många konsultföretag som erbjuder lösningar men där saknas de som vågar ta sig an hela verksamheten. Att erbjuda delar av lösningar är som att bygga ett hus med bara skruvmejsel. Då det handlar om att bygga om både kulturen, arbetssätten och hur vi leder dem, så tränas detta bäst på jobbet. Det är era människor som ska leda, driva och utveckla och inte konsulterna.

Vi ser oss därför mer som ett träningsbolag, än ett utbildningsföretag. Mer som coacher än som konsulter. Vår roll är att få igång er så fort som möjligt så ni blir av med oss!

Vi ser det som att vi “bygger in förändringsförmågan” hos er. Hur kan ni läsa mer om kring våra träningsprogram.

 

House of Brilliance ligger under uppstarten i grundarnas bolag Sekoja AB. Sekoja AB registrerade 1999 och har medverkat i många olika satsningar gjort såsom utbildning, konsultverksamhet, marknadsföring och försäljning. Idag ligger verksamheten www.cancaninterior.com och www.houseofbrilliance.se i bolaget. I o m att omsättningen blir hög lyfts de ut i egna bolag.

Sekoja AB har brutet verksamhetsår Maj-April och beräknas omsätta lite över 1 mkr under verksamhetsåret 2017-2018. Agenturen för Ygg o Lyng i Cancan Interiör växer, även om konsultverksamheten inom House of Brilliance 2017 står för den snabbaste omsättningstillväxten. Konsultuppdragen 2017 fördelades mellan några kommuner och företag. Nya kunder 2018 kommer från IT konsult branschen, tillverkande industri och “retail”. Något som bevisar att leveranserna kan ske i alla typer av verksamhet, där mänskligt samarbete ska ligga som grund för resultat.

House of Brilliance verksamhet har ett konsultkontaktnät där erfarna konsulter kan kopplas in i takt med tillväxten. Då det är en utbildande och coachande verkamhet, kommer de inte alltid vara anställda, även om de är tränade på och tillämpar våra koncept.

Framgångsfaktorn ligger i positiva mänskliga upplevelser i möten emellan oss alla och naturligtvis, genom konkret mätbara resultat. Det kräver att vi ständigt och tillsammans är briljanta ,-).