Våra Hobisar är en familj med glada representanter för alla typer av människor.

De lever ett lyckligt liv, även när de står inför utmaningar. Lyckan kommer från att de respektera varandra, lyssnar och lär av varandra. Det gör att de tillsammans blir briljanta på att driva förändringar.

Det dyker ständigt upp nya hobisar. Deras upphovsman är Ellen Forsberg. Att de är så mysiga och glada beror på att det är Ellen också :-). (se även ellen.illustrations på instagram).