Som tillägg till grundutbildningen alla går, tränas ledarna i att leda utifrån ROM2 modellens olika komponenter. Även om modeller och verktyg ger underlag för att förflytta ledningskulturen och ledarmönster till ett stödjande och förstärkande ledarskap, krävs det en beteende förändring i sig.

Det som en gång tog ledarna till den position de har idag, kanske nu inte längre räcker för att den ska behållas eller till fortsatt klättring i karriären. Då ledare har en avgörande roll i kulturbygget krävs att vi går igenom ett antal områden även här.

Ledarmodul 1 – att leda beteenden som ger resultat förstärker förmågan kring hur analys och målsättning görs kopplat till beteenden. Såväl i kulturbygget tvärs organisationen, som kopplat till enstaka utvecklingsområden. Vi fördjupar oss i beteendeanalys verktygen specifikt kopplat till effekter och resultat. Vi tittar även på hur ett gemensamma beteendemönster hos ledare stärker verksamheten.

Ledarmodul 2 – den effektiva ledningsgruppen tar upp hur arbetet med uppföljningen av ROM2 arbetet sker från den egna organisationen, in i ledningsgruppen. Hur vi fångar och förstärker stödet ut till organisationen, prioriterar utifrån synergier emellan olika delar av verksamheten och sedan coachar grupperna, på ett sätt som upplevs som förstärkande snarare än styrande. Modellerna hjälper till i balansen emellan att identifiera förstärkningen av mentala processer kontra verksamhetens processer. Var i verksamheten insatser krävs för att säkerställa framdrift och hur vi som ledare kan förstärka erfarenhetsdelning och lärande emellan olika grupper. Många ledningsgrupper upplever att även ordinarie ledningsmöten blir mer effektiva i o m att de tar inspiration från upplägget i ledningens ROM2 möten.

Ledarmodul 3 – resonant ledarskap ger oss träningsmodeller för hur vi som individ stärker förmågan att bygga en relation av öppenhet med våra medarbetare. En resonant ledare får information som en dissonant ledare aldrig kan nå. Värdefull fakta som påverkar kulturella och därmed prestationsfaktorer i verksamheten. Se gärna på Richard Boyatzis korta videoklipp här

Ledarmodul 4 – resultatorienterad coaching kopplar an till flera av de 7 principerna ROM2 modellen står på, men kanske framför allt en kombination av Utfallsorienterat synsätt och Psykologisk trygghet. Modulen går igenom en modell för regelbundet förstärkande tankestöd till de chefer du i din tur är ansvarig för. Syftet är att stärka ledningskulturen och ledarmönstret igenom hela organisationen.