Ända sedan Martin påbörjade sitt arbete kring organisationspsykologi har det varit en passion. Den ligger i att applicera kunskapen kring beteenden för att skapa bättre och mer välfungerande arbetsplatser.

I mer än 15 år har han nu hjälpt olika typer av organisationer gå från mer otydliga koncept såsom kultur- och värdegrundsarbete till mer observerbara och hanterbara beteenden.

Genom att tillhandahålla modeller och verktyg har han länkat ihop beteenden med verksamhetskritiska mål. Han har tränat ledare och medarbetare i att använda beteendeanalyser som grund för att förstärka förändringsarbete tvärs organisationen och i enskilda samtal.

Vi är glada för att Martin jobbar med oss, då våra visioner ligger på samma nivå, nämligen att skapa välmående människor och därigenom välgående organisationer.

Läs gärna Martins bok Från ord till handling, som är en av dem som lyft in OBM Organizational Behavior Management i Sverige.

Läs mer om Martin här