Inledde karriären som säljare. Jobbade på -90 talet med pedagogik och sedan år 2000 med förändringsledning i olika former. Ca 100 olika projekt kopplat till förändrade- / utvecklade beteenden hos människor. 
Grundare till House of Brilliance och med en vision om att bygga ett kunskapsföretag som hjälper människor till bättre relationer och resultat. Därför att där finns en sådan värme i fungerande relationer och när vi skapar positiva effekter tillsammans, bekräftar vi det faktum att “tillsammans är vi briljanta”.
Livsdevisen är att “livet är nu”, för igår kan jag bara lära ifrån och framtiden hoppas på, men nu kan jag påverka genom mina val.