Träningsfilosofin

Genom att träna på jobbet, med jobbet, kollegor och chefer tillämpar vi kunskaperna direkt, upplever och ser resultaten direkt.  Det är svårt att lära in nya beteenden, det är helt enkelt bättre att prova på och utvärdera. 
Våra träningsprogram är utformade så att vi tillhandahåller digitala självstudier i kombination med att vi börjar jobba enligt arbetssätten med hjälp av en katalysator (en handledare). Arbetssättet tillämpas för att stärka dialogen kring relationer och resultat. Därför vill vi, i första hand, fokusera på dialogen i gruppen. Värdet av att förstå de bakomliggande, beteendevetenskapliga teorierna bakom arbetssättet, kommer i o m att individen och gruppen upplever sig se de positiva effekterna, kan det dock vara intressant att lära sig mer. Då finns de digitala självstudierna där. 
Ovanstående gäller de operativa medarbetarna och deras chefer, men när det kommer till Katalysatorn och successivt den Interna ROM Specialisten, IRS, så försöker vi tillämpa samma filosofi, genom att personerna som tar dessa roller går bredvid i början parallellt med självstudier. Genom regelbundna ca 2 timmars s.k. “lärmöten” diskuterar vi frågetecken, reflektioner och detaljer kring tillämpning och handledning. 
Den övergripande filosofin är att “göra sig till skicklighet”, för ett nytt arbetssätt är något vi “gör tillsammans”.

Grundprogrammet går alla, efter ett tag

 • Programmet förklarar ROM2 Canvasens olika delar och några av de grundläggande och ofta använda verktyg kopplat till beteenden och problemanalys,  kreativitet och prioriteringar.
 • ROM2 modellerna är där för att stödja en positivt utveckling av gruppens dialog kring relationer och resultat. Genom att gruppen, med stöd av Katalysatorn, fokuserar på gruppens analyser, dialog och målsättning, innan man går grundprogrammet, fokuserar vi på innehållet snarare än modellen som förstärker processen till innehållet .
 • Efter några ROM möten kan det förstärka gruppens förmåga, att man får en djupare förståelse för hur modeller och verktyg förstärker utvecklingsarbetet. Successivt kan deltagarna även gå igenom fördjupningsmaterial som stärker den relations-orienterade förmågan. 

Ledarprogrammet bygger en ny kultur

 • Utöver grundprogrammet, vilket behövs då ledare i princip kör samma mötesformat som andra grupper, fördjupar vi oss kring hur vi praktiskt förstärker ledarmönstren i organisationen med hjälp av vårt arbetssätt. 
 • Katalysatorstödet i ledningsgruppens ROM2 möten, liksom i operativa grupper, utgör ett stöd i tillämpningen av modeller och verktyg. Här tillkommer även förmågan att tillsammans arbeta med synergierna emellan olika delar av verksamheten. 
 • Det är bra om att ledare tar sig igenom  grundprogrammet och den självstudiematerialet kring ledarrollen så tidigt som möjligt, för att förstå hur arbetssättet öppnar upp för nya ledningsstilar.
 • Även ledarprogrammet har en fördjupande del, som ledningsgruppen tillsammans kan välja när de vill gå in i.

Katalysatorprogrammet förstärker alla

 • I en beteendevetenskapligt grundad model har naturligtvis vår handledare, vår Katalysator, en nyckelroll. Det krävs människor för att leda människor i genom mänskliga processer. 
 • Katalysatorprogrammet bör starta så tidigt som möjligt, så de som har rollen kan gå bredvid någon av våra externa specialister. 
 • Katalysatorn är en kollega från en annan del i organisationen, ofta på samma beslutsnivå. Ett tips är att avdelningar som har störst förutsättningar för “vi och dom” tänk lånar ut en Katalysator till varandra. Det ger ofta en ökad respekt och förståelse för varandras situationer och underlättar samverkan.
 • Även Katalysatorn har en fördjupande del, som stärker förmågan att använda flera relations- och resultat verktyg, i flera typer av grupper och sammanhang. 

IRS programmet vidhåller momentum

 • Vi bygger in ett arbetssätt som skapar ett positivt momentum uthålligt över tid. Det är ytterst IRS, den Interna ROM2 Specialisten som är ansvarig för att “möjliggöra detta momentum”. 
 • Logiken vi utgår ifrån, baserat på att grupper är framgångsrika och fungerar som “benchmark”, är att en bra tillämpning av ROM2 konceptet ger en positiv utveckling av relationer och resultat, synligt i mänskligt välmående och verksamhetens välgående. 
 • IRS är ansvarig för och rapporterar till högsta relevanta ledningsgrupp, kring kvaliteten i tillämpningen av ROM2 konceptet.  Detta då ledningsgrupperna också har ett ansvar för att leda tillämpningen.