Hur vi Inför ROM2 är lika viktig som att få en hög kvalitet i användningen av modellerna. Vi slipar ständigt på hur vi så snabbt och upplevt enkelt som möjligt, vi kommer igång i varje organisation. Det handlar om att hantera människans olika lärstilar, finna disponibel tid i en hektisk värld och flytta fram rollspelet emellan individ, grupper och ledare parallellt.

Vi ser på det så här;

  • det är svårt att läsa sig till hur man ska göra.
  • Gå på kurs är kul och ger insikter, men överföringen av kursinnehållet i verkligheten kräver att alla är med.
  • Stöd i metoder och mallar är bra, det gäller dock att se upp, så vi inte blir “mall fokuserade” och missar den effekt de ska ge.
  • Externa handledare är bra, men vi vill ju inte vara beroende av dem.

Genom att kombinera ovan, på ett sätt som driver insikter, resultat och därmed en ökande skicklighet från konkret användning, kortar vi ledtiden till avkastning från användningen av ROM2