Träning effektfullare än utbildning

Genom att göra lär vi av och in snabbare! 

Att läsa en bok ger en teoretisk förståelse. Att göra, skapar en upplevelse. När upplevelsen sker tillsammans med våra kollegor, blir det lättare att utvecklas.

Läs mer om varför vi arbetar med träning, snarare än utbildning.