Intern Tränare för Briljans

Intern Tränare för Briljans, ITB ansvarar för kvaliteten i tillämpningen av våra modeller och verktyg.

Genom att träna upp ITB bygger vi in en skicklighet i er verksamhet. Deras ansvar är att kvaliteten i tillämpningen av modeller och verktyg ger förutsättningar för de resultat som förväntas.

Ert nätverk av ITB står i kontakt med oss på House of Brilliance och är ständigt uppdaterade kring utvecklingen av modeller och angreppssätt.

ITB programmet kan du se här Träningsprogram ITB