KICKSTART Leda med emotionell intelligens

När förändringstakten är hög, medarbetarna kompetenta med tillgång till tolkningsbara data om verksamheten, behöver ledarskapet förändras.

Ledarens roll är att vara expert på att leda människorna som är experter på verksamheten. Det kräver en ökad kunskap om hur jag och andra, som biologiska varelser fungerar. Emotionell intelligens är i sig läran om min inre dialog och min yttre sociala förmåga. I vår utbildning inkluderar vi även KultHurverktyg som stärker förmågan att leda människor.

Forskning av bl a Daniel Goleman och Richard Boyatzis visar att vi kan förändra vårt beteende i alla åldrar och igenom hela livet, om vi vill. Vi förordar att ni deltar som ledningsgrupp i vårt ledarträningsprogram, men om ni vill få en kickstart kring just Emotionell Intelligens ger detta korta program värde.

Under oktober kommer en beskrivning av detta program och den EQ test som ingår i programmet

En KICKSTART kurs är 2+1 dag upplagd så att deltagarna:

  • förbereder sig utifrån ett material att läsa innan kurs
  • genomför övningar och delar erfarenheter i 2 dagar på internat
  • går hem och tillämpar
  • träffas igen i 1 dag för att sammanfatta och göra korrigeringar