KICKSTART Nyckeltal och mål som inspirerar

Du som tränar eller någon gång bantat, valde sannolikt själv att mäta din prestation.

Just den känslan av “självvald” mätning går att skapa i en organisation.  När vi ska engagera till ett ökat ansvarstagande kring drift och löpande utveckling är nyckeltal och mål en framgångsfaktor. Det är ett sätt att både tydliggöra och engagera. Det är underlag för analys och lärande. Men hur gör vi detta i praktiken.

Senast oktober kommer en beskrivning på ett KICKSTART träningsprogram som visar hur vi kan TÄNK OM vad gäller nyckeltal och mål.

En KICKSTART program är 2+1 dag upplagd så att deltagarna:

  • förbereder sig utifrån ett material att läsa innan kurs
  • genomför övningar och delar erfarenheter i 2 dagar på internat
  • går hem och tillämpar
  • träffas igen i 1 dag för att sammanfatta och göra korrigeringar