KICKSTART Resultatdriven förändringsledning

Hävstången ligger i att hastigheten i förändringsprocessen blir högre när vi själva får vara med och påverka den.

Genom att koppla ledarskapet av den mänskliga förändringen till påtagliga resultat, som både visualiserar vår rörelse igenom förändringen samt vår ökade prestation av den, hålls engagemanget högt och precisionen i att uppnå önskade utfall ökar.

Senast oktober kommer ett program som tränar vår förmåga att samverka emellan projekt och linjeorganisationen kring enstaka förändringsprocesser.

En KICKSTART kurs är 2+1 dag upplagd så att deltagarna:

  • förbereder sig utifrån ett material att läsa innan kurs
  • genomför övningar och delar erfarenheter i 2 dagar på internat
  • går hem och tillämpar
  • träffas igen i 1 dag för att sammanfatta och göra korrigeringar