Möteshandledare

Möteshandledare är ett sätt att korta ledtid till resultat och förstärka träningen. 

Vår grundidé med modell- och verktygsbaserad träning är att direkt köra igång och använda dem och då se resultatet av nya tanke- och arbetssätt. Detta i sig ger nämligen en stimulans i att träna mer. Precis som alla annan träning.

Handledarens roll är att leda diskussionen, med hjälp av modellen, snarare än att utbilda i modellen. Gruppen kan via olika former av material successivt själva läsa teorierna bakom.

En handledarutbildning görs ofta med en grupp handledare som under träningen kör faktiska team med stöd av erfarna handledare, Interna Tränare för Briljans eller extern tränare.

Läs mer om träningsprogrammet här Träningsprogram för möteshandledare