ROM – Resultat Orienterad Målstyrning

ROM är ett arbetssätt för att realisera verksamhetsplanen hela vägen ut i verksamheten. Modeller bygger på teorier som forskats fram under de senaste 50 åren. Genom att tillämpa dem, stärker de analys, planering, prioritering, delegering och rapportering, utifrån ett resultat orienterat tankemönster.

Grunden är den samma men strategisk, taktisk och operativ nivå har aningen anpassade mallar och mötesmodeller, för att effektivisera. Projekt och erfarenhetsnätverk integreras för att tydliggöra och skapa resultatorienterad logik in i förändringsstrategier. Brobyggande format finns för samverkan emellan funktioner i verksamheten.

Träningsprogrammen utgår från olika roller i verksamheten. Genom att utbilda interna ROM specialister, kan dessa även driva interna utbildningsprogram för att underhålla kompetensen och träna nyanställda.

Träning drivs enligt metoden “flipped learning”, vilket innebär att man tar del av en digital utbildning innan man kommer till kursdagen. Det innebär att större delen av kursdagen kan användas för övning och dialog kring praktisk tillämpning i sin egen verksamhet.