Här finner du en kul övning med tillhörande instruktioner. Den förstärker insikter kring om eller hur bra vår organisation är på att hantera omställningar kopplat till yttre påverkansfaktorer.

TÄNK OM yttre och inre påverkansfaktorer 

Övningen kan köras i grupp eller i många grupper. Den belyser med deltagarnas egna ord, förmågan att hantera just deras krav på förändringstempo. Kan göras på 60 – 90 minuter.