TÄNK OM övningar

Här finner du några övningar med tillhörande instruktioner. Vår tanke är att du, genom övningarna, kan stärka insikter kring vad som krävs kring att stärka vår utvecklings- och förändringsförmåga.

 

TÄNK OM yttre och inre påverkansfaktorer 

In liten övning som kan köras i grupp eller i många grupper. Den belyser med deltagarnas egna ord, förmågan att hantera just deras krav på förändringstempo. Kan göras på 60 – 90 minuter.