Våra träningsprogram

Skillnaden på träningsprogram och utbildning är resultaten. När du går på utbildning eller kurs, är oftast resultatet att du förstår mer, men frågan är hur mycket mer du gör.

I våra träningsprogram:

  • kombinerar vi metodik/verktyg och teori så vi underlättar tillämpning
  • går du tillsammans med dina kollegor. Ni får insikter ihop, kopplar dessa till er vardag och coachas av oss till en drivkraft att realisera det ni lärt er
  • mäter vi resultatet av tillämpad kunskap i vardagen, finansiellt och kulturellt
  • tar vi hela verksamhet, steg för steg, till en gemensam ökad prestation. För en högpresterande grupp, behöver andra högpresterande grupper kring sig, för att öka prestationsförmågan mot marknaden
  • tränas ledare, till att vara förebilderna och i att coacha tillämpning av arbets- och förhållningssätt
  • tränas ledarna till experter på att leda människor som i sin tur är experter på att driva och utveckla sin del i verksamheten
  • lyfter vi oss från en arbetsplats där jag utför ett jobb, till en utvecklingsplats där jag med andra utvecklar verksamheten och utvecklas själv med den
  • blir vi alla stolta när vi lyckas tillsammans

 

Ett bra träningsprogram, kortar ledtiden till resultat och vidhåller deltagarnas engagemang även efter programmet.

Varje verksamhet har sina förutsättningar att ta hänsyn till. Varje grupp har sina utmaningar och varje individ är unik. För att illustrera hur vi arbetar, ger vi ett generiskt exempel på ett träningsprogram nedan. Med grupp menar vi såväl ledningsgrupper, som medarbetargrupper.

 

Fas 1 – grupper tränas i relationsbyggande förmåga parallellt med att arbetssätt införs som stärker prestationsförmågan. Mätningar görs såväl på gruppens kulturella effektivitet som dess framdrift i utvecklingen av resultat.

Fas 2 – grupper tränas i brobyggande mellan varandra. Tydlighet i mål, analys av hinder samt förmågan att bygga samverkande relationer bidrar till att korta ledtider till realiserat värde från förbättringar, utveckling och innovation.

Fas 3 – grupper som samverkar med leverantörer och/eller kunder tränas i nå ut med våra nya arbets- och förhållningssätt även utanför vår egen organisation.

Parallellfas – i o m att ledargrupperna själva utvecklat sin förmåga att tillämpa relationsverktyg och arbetssätt, tränas de i att coach utifrån dessa. Ledare är ansvariga för att människorna i deras verksamhet, uppnår resultat, genom tillämpning av nya arbets- och förhållningssätt.

Parallellfas – ambassadörer eller interna experter tränas för att på så sätt ”bygga in kunskaper” i den egna organisationen. Med fördel utses dessa initialt så de kan komplettera och successivt överta externa konsulters roll. Dessa personer är ansvariga för ”kvaliteten i tillämpningen av nya arbets- och förhållningssätt”. Även denna mäts i varje team, verksamhet och hela organisationen.

 

Investering som betalar sig själv

Genom att mäta resultatförbättring och den kulturella utvecklingen, kan vi visualisera synergin och värdeskapande i flera dimensioner. I princip kan vi träna och tillföra nya verktyg, så länge träningen ger en avkastning som överstiger investeringen.