Vår idé

House of Brilliance stärker er verksamhets löpande prestationsförmåga genom träningsprogram, coaching och mentorskap.

Genom att träna ledare och medarbetare utifrån modeller och i den dagliga verksamheten, ser och upplever deltagarna omedelbart hur nya tanke- och arbetssätt stärker dem i sin vardag. Modellerna gör att tränarstödet successivt kan minska i o m att man själv förstår hur tanke- och arbetssätt kan utvecklas med stöd av dem.

Träningen kan göras i olika steg, så att avkastningen i varje steg finansierar nästa steg.

Följ oss


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *