Våra konsulter

En konsult är en artist och vi väljer att jobba med konsulter som var och en är briljant inom sitt område. För oss är en konsult en artist som ständigt slipar på sin skicklighet.

Våra konsulter arbetar som frilansare och väljer att jobba tillsammans med oss, för att de kan utmana och stärka sin förmåga. Vi har valt detta upplägg för att kunna koppla de bästa konsulterna till de många unika kundlägen vi kommer att hantera.

Modeller och angreppssätt som konsulterna tillämpar inom House of Brilliance, är kvalitetssäkrade och beprövade. Det ekonomiska bidrag som stannar i House of Brilliance används för att nå ut till fler verksamheter, följa och förmedla utvecklingen och slipa på våra angreppssätt för att ständigt stärka oss i kundleveranser.

Stöd i realisering genom en slags företags PT (Personlig Tränare). För dem av er som haft en PT, så vet ni hur mycket lättare det är att komma igång, när någon kunnig och erfaren kan stärka och hjälpa oss förbi de vanligaste fallgroparna. Det är många saker som ska samverka för att förändringen ska lyckas.

Handledning genom förändringen för att även om målet kan vara detsamma för många olika typer av verksamheter, kan resan se olika ut. Projekt har projektplaner, förändringar förändringsplaner. De kan göras mer eller mindre avancerad, men framför allt bör den visualisera behovet av stöd, beräkna avkastningsstegen som ska finansierar förändringen och ge en tidshorisont som balanserar förväntningarna för olika målgrupper.

Ett av era första möten med en av våra konsulter, kan vara att få denna på plats.

En kollektiv affärsmodell och en kollektiv förmåga, satt i system, i syfte att leverera värde för alla parter. Genom att inte vara bunden kan vi vara flexibla. Genom att vara bäst på realiseringen av värde från rätt sammansättning och låta våra kunder berätta om det, förtjänar vi vår trovärdighet och framtida samarbeten kan bygga på tillit.