Förmågan att löpande förstärka och förändra, oss själva och den verksamhet vi sitter i, kräver att vi tänker om. Läs och diskutera gärna med oss kring hur vi föreslår att vi alla kan tänka om att gå från den traditionella arbetsplatsen, där arbetet ligger i fokus, till en utvecklingsplats, där arbetet hela tiden utvecklas.