Tänk vad vi kan, när vi får. Jag att jag sysslat med människor, resultat  och därmed även förändring oavbrutet i mer än 20 år. En av mina härliga chefer skrattade och sa att jag hade en CV över kunduppdrag som var längre än en toarulle.

Jag har varit säljare, utbildare, ledare, coach, utbildare och konsult. Varit anställd, drivit enskild firma, Handelsbolag, Kommanditbolag och Aktiebolag. Haft personal, jobbat med några få partners och jobbat själv.

I CVn över uppdrag har jag stöttat stora bolag som Ericsson, AstraZeneca och Posten, små ägarledda företag med komplexiteten att familjen är med och styr, återförsäljarkedjor som Mercedes. Lokala föreningar i byarna, hela kommuner och statliga myndigheter. Några riktiga utmanande trippel helix projekt har kommit min väg nu de senaste åren. Titta gärna på Space Hub Lund eller AIDITTO.

Utmaningen är alltid att få till en samverkan så människor kan skapa värden tillsammans.

House of Brilliance är en verksamhet där intentionen är att ge hjälp till självhjälp. Att bygga in förmågan hos individerna i organisationen och därmed skapa mer välmående och välgående verksamheter.  Det handlar om att gifta samman beteendevetenskap med strategirealiseringsmodeller, på ett lustfyllt sätt. Då forskningen kring hjärnan går allt fortare, bidrar det till att vi kan skapa kunskap om hur vi skapar hälsosammare arbetsplatser både för människa och verksamhet. Att få vara med och ta forskningen ut i praktiken, ger mig en spännande vardag :-).