När vi går in i ett kunduppdrag, sätter vi upp en tydlig målbild av vad vi vill åstadkomma tillsammans. Vi stödjer er i att realisera värdet. 

BYGG IN FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGAN I VÅRA PROJEKTTEAM

Vi utvecklade ett CM Change Management träningsprogram via Teams för en bred deltagargrupp av ledare, säljare, projektledare och konsulter.  Målet var att både utbilda och samtidigt utveckla ett CM ramverk, med väldigt praktiskt tillämpbara modeller, så varje projektgrupp kan lära sig använda CM på en grundläggande nivå. 

Det vägledande värdet av lösningen var att stärka realiseringsgraden av mätbara resultat i de IT orienterade leveranser projekten arbetar med.  En annan värdeparameter var att få med CM i varje projekt, utan att projektbudgeten ökade på ett sätt så det blev en avgörande parameter i affärsavsluten.

Träningsprogrammet genomfördes via Teams, på ett sätt att vi både tränade i konkreta projekt. Därmed fick vi relevant feedback på de mallar och modeller som användes så de kunde trimmas in . Träningen, tillämpningen och feedbacken gjorde att integrationen av CM i deras befintliga projektmodell genomfördes parallellt och blev en del av programmet. 
Vår egen lärdom är att digitala mötesplattformar öppnar upp en ny intressant mix av upplägg som i sin tur omsätter teori till praktik i flera dimensioner.

SVERIGES FÖRSTA FULL UT AGILA KOMMUN

Ett ca 2 års projekt där vi tillsammans med kommunens ledare och medarbetare genomförde insatser för hela verksamheten (3200 människor). Genom ett workshop format gjordes en behovsanalys där alla i organisationen fick analysera sitt behov. Utifrån detta sattes en komposition av aktiviteter samman, som stöttade verksamheten igenom sin förändring.

Värdet som skulle åstadkommas var såväl en insikt och förståelse för vad en AGIL organisation stod för och HUR den arbetade. Flera grupper handledes igenom ett ROM2 liknande format och en positiv rörelse vara igång när vi avslutade projektet. 

Det var ett ESF finansierat projekt som finns dokumenterat.

Vår egen lärdom från projektet är att det behövs ett gemensamt arbetssätt och att de positiva referenserna är avgörande för framgång.

ETT TRIPPEL HELIX ORIENTERAT PROJEKT KOPPLAT TILL SAMHÄLLSUTVECKLING

 

En framåt kommun i Skåne har en grupp som stärker innovationskraften i kommunen. I ett av spåren arbetar man med en korsbefruktning emellan den digitalisering,  teknologi, material och cirkulära system framtagen för och använd i rymden, i syfte att bygga hållbara samhällen på jorden. I en serie möten, med olika format, sammanfördes globala och lokala experter, universitetet, industrin och samhällsspelarna för att “vaska” fram intressanta innovationsområden. 

Värderealiseringen är, hittills, flera spännande initiativ som nu drivs av olika samhällsspelare. En etablering är även på väg att ske av en innovationsverksamhet finansierad av Rymdstyrelsen och ESA – European Space Agency. 

Vår egen lärdom är att det går att systematisera även ett komplext samarbete