Våra kunduppdrag

Vi ger några exempel på vad som är på gång, i syfte att belysa exempel från verklighet men utan intention att nämna alla vi har engagemang hos.

Sveriges första agila kommun. Ett 2-3 års projekt där vi tillsammans med kommunens ledare och medarbetare genomfört insatser för hela verksamheten (ca 3200 medarbetare). Träningsprogrammet har bestått av workshopar för att kartlägga behov, ledarträning i modeller för såväl arbetssätt som förhållningssätt som i sin tur använts ute i verksamheten. Föreläsningar för samtliga medarbetare kring teman såsom; Människor och verksamheter i ständigt förändring, Agila förhållningssätt. Vi har även levererat mer än 700 timmar coaching till individer och grupper. Vi är än idag aktiva hos vissa ledningsgrupper.

Den inre resan. Nystartat projekt inom en kommun i syfte att undersöka möjligheten att övergå till en mer medarbetardriven verksamhetsutveckling, för att på så sätt effektivisera och stärka välfärdsproduktionen. Initialt arbetar vi med en “inspirationsrapport” där vi på ett pedagogiskt sätt lyfter fram utmaningar för Sveriges kommuner samtidigt som intervjuer med framgångsrika kommuner och utvalda verksamheter inom kommuner, visar att där redan finns goda exempel. Baserat på verkliga exempel kopplar vi det som görs där, med den senaste forskningen kring vad som skapar drivkraft hos människor i verksamheter.

Spela oss till insikter kring förändring. Tillsammans med nyckelpersoner inom ett drivmedelsföretag har vi spelat några omgångar Actee, ett digitalt förändringsspel. Syftet är att skapa insikter och lägga grunden för förändringsplanen inför en genomgripande förändring.