Våra kunduppdrag

Vi ger några exempel på vad som är på gång, mest för att vi är stolta över hur vi samverkar med våra kunder och för att illustrera hur vi kan leverera på nya sätt i syfte att stärka er.

Stärka människors relationer för att säkerställa en position som världsledande. ROM2 implementerat i en verksamhet på ett sätt där Relationsträningen stärker tillämpning och resultat av de i den globala koncernen valda arbetsmetoderna kring verksamhetsutveckling. Tillsammans med kund har vi konstaterat att verksamheten har modeller kopplat till ständiga förbättringar, innovation och strategiarbete, men för att stärka engagemang och kvalitet i tillämpning saknas den beteendeorienterade komponenten. Genom ett träningsprogram och ett tätt samarbete med interna metodexperter, kompletterar och stärker vi upp helheten.

Förändringsstyrkan i projekt. En global IT konsultorganisation som i sin Svenska verksamhet vill stärka konsulter, projektledare, säljare och ledare i att integrera förändringsledning i sina IT projekt. Träningsprogrammet är upplagt så vi utbildar, tränar och utvecklar deras interna metodik i samma leverans. Det görs mitt under brinnande Corona pandemi, genom att driva leveransen via Teams. Här lagras, diskuteras och uppdateras dokumentationen. En spännande kundnära leverans, där vi tillsammans bidrar för att skapa och implementera nya resultatstärkande arbetssätt för vår kunds kunder.

Sveriges första agila kommun. Ett 2-3 års projekt där vi tillsammans med kommunens ledare och medarbetare genomfört insatser för hela verksamheten (ca 3200 medarbetare). Träningsprogrammet har bestått av workshopar för att kartlägga behov, ledarträning i modeller för såväl arbetssätt som förhållningssätt som i sin tur använts ute i verksamheten. Föreläsningar för samtliga medarbetare kring teman såsom; Människor och verksamheter i ständigt förändring, Agila förhållningssätt. Vi har även levererat mer än 1000 timmar coaching till individer och grupper