Vi ger några exempel på vad som är på gång, mest för att vi är stolta över hur vi samverkar med våra kunder, för att själva ständigt utveckla våra leveranssätt.

Stärka människors relationer för att säkerställa en position som världsledande. Ett träningsprogram med fokus på att bygga goda relationer utifrån gemensamt överenskomna beteenden. Det integreras med arbetsmetoder kring den globala koncernens valda arbetsmetoderna kring verksamhetsutveckling. Träningsprogrammet levereras i form av digitala självstudier och grupparbeten via Teams. Varje modul tränas i 6 veckor med sikte inställt på någon eller några beteende förändringar per modul. Våra externa experter samverkar med interna metodexperter för att skapa verksamhetsnära stöd och stärka upp varje grupp som en del av helheten.

Förändringsstyrkan i projekt. En global IT konsultorganisation som i sin Svenska verksamhet vill stärka konsulter, projektledare, säljare och ledare i att integrera förändringsledning i sina IT projekt. Träningsprogrammet är upplagt så vi utbildar, tränar och utvecklar deras interna leveransmetodik i samma leverans. Det görs mitt under brinnande Corona pandemi, genom att leverera digitala självstudier och aktivt prova metoder i faktiska eller fiktiva projekt. I regelbundna möten via Teams, diskuteras insikter, lärdomar och integrationen av förändringsledning i befintliga leveransmodeller. Tillsammans bidrar vi till att vår kunds kunder realiserar värde från sina IT investeringar.

Sveriges första agila kommun. Ett 2-3 års projekt där vi tillsammans med kommunens ledare och medarbetare genomfört insatser för hela verksamheten (ca 3200 medarbetare). Träningsprogrammet har bestått av workshopar för att kartlägga behov, ledarträning i modeller för såväl arbetssätt som förhållningssätt som i sin tur använts ute i verksamheten. Föreläsningar för samtliga medarbetare kring teman såsom; Människor och verksamheter i ständigt förändring, Agila förhållningssätt. Vi har även levererat mer än 1000 timmar coaching till individer och grupper