I Corona tid blir våra relationer viktiga

Överenskomna “goda” beteenden bygger bra relationer. Välfungerande relationer på arbetsplatsen ger välmående och välgående arbetsplatser.

Och aldrig har det väl varit viktigare för vårt välmående att vi stöttar varandra i pandemin och dess konsekvenser. Kan vi som människor stärka varandra och använda gemensam kreativ kraft för att ställa om våra verksamheter, mår vi bra och våra verksamheter ges förutsättningar för att gå bra.

För att stötta er i detta har vi nu integrerat OBM, Organizational Behavior Management med ROM. Vi kallar det för ROM2 Relations- och Resultat Orienterat Momentum.

Tillsammans med digitaliserat självstudiematerial, digitala träningsmöten och vid behov coaching på plats, kommer ni snabbt igång i hela organisationen. Våra utbildningsspår täcker medarbetare, ledare och interna ROM2 specialister. Då vår bakgrund ligger i förändringsledning har vi förpackat implementationen så den går smidigt, snabbt och lustfyllt.

Läs mer om detta på under rubriken Träningsprogram

Leave a Reply