House of brilliance

- Vi gör er briljanta -

Förändring är idag en konstant. Det stressar oss människor och det påverkar i organisationens prestation. Om vi ska säkerställa en välmående och välgående verksamhet, genom förändringar, kan vi behöva tänka om.

ROM²

Relations- och Resultat Orienterat Momentum

När vi mår bra, går verksamheten bra!

Att ständigt gå från invanda trygga relationer och arbetsmönster till nya, kräver att vi systematiskt arbetar med beteenden som vidhåller goda relationer och effektiva arbetssätt. Med stöd av modeller och verktyg skapar vi ett balanserat och uthålligt momentum igenom förändring.

Träning

Digitala utbildningar, som gör att ni kommer igång på riktigt.

Vi går inte från teori till handling utan kör teorin i praktiken. Genom att träna på jobbet, med jobbet och kollegorna, skapas synligt resultat på kort tid. Gruppen fungerar och grupper interagerar, utifrån samma grunder.

Inspiration

Vad säger forskarna och inspiratörerna? 

Härliga människor berättar om hur härligt briljanta vi människor kan vara tillsammans.

Kommande händelser

Varje måndag mellan klockan 15:00 till 17:00 kör Per Ahlstedt ett öppet möte för att svara på frågor, diskutera och ibland fördjupa oss i det arbetssätt vi står för. 

  • Det kan vara att du är nyfiken på att veta mer efter att ha sett någon av våra digitala föreläsningar
  • Du kanske är en tidigare ROM Katalysator eller IRS – Interna ROM Specialist och vill förstå mer kring det uppdaterade konceptet
  • Kanske är du insatt i OBM och vill förstå kopplingen till ROM
  • Som chef undrar du vad som förväntas av dig som ledare 
  • I medarbetarrollen blir du sugen på att prova på detta arbetssätt
  • Möjligen är du sugen på en konsultroll som ERS – Extern ROM Specialist och vill veta hur den resan kan te sig
eller så råkar du ha tid just denna måndag och vill ha någon att fika med 😊.

Vid intresse att delta skicka mail till per.ahlstedt@houseofbrilliance.se så bjuder jag in dig till mitt Teams möte.

Pga Corona pandemin så går vi över i ett mycket mer digitaliserat mötes- och lärformat. Det öppna spännande dörrar både vad gäller effektivisering och kostnadsoptimering. Samtidigt är allt vi gör grundat i beteendevetenskapens psykologi och det kräver ju att vi människor även behöver ses, på riktigt. Vi laborerar oss fram och söker efter den goda, positiva balansen hela tiden.
Även hemsidan uppdateras och kommer utvecklas successivt för att bli ett nav i det vi gör. Vänligen stå ut med att saker ändrar plats, rubrik, innehåll och se det som att vi utvecklas med er 😉.