House of brilliance

- Vi gör er briljanta -

Förändring är idag en konstant. Det stressar oss människor och det påverkar i organisationens prestation. Om vi ska säkerställa en välmående och välgående verksamhet, genom förändringar, kan vi behöva tänka om.

ROM²

Relations- och Resultat Orienterat Momentum

När vi mår bra, går verksamheten bra!

Att ständigt gå från invanda trygga relationer och arbetsmönster till nya, kräver att vi systematiskt arbetar med beteenden som vidhåller goda relationer och effektiva arbetssätt. Med stöd av modeller och verktyg skapar vi ett balanserat och uthålligt momentum igenom förändring.

Träning

Digitala utbildningar, som gör att ni kommer igång på riktigt.

Vi går inte från teori till handling utan kör teorin i praktiken. Genom att träna på jobbet, med jobbet och kollegorna, skapas synligt resultat på kort tid. Gruppen fungerar och grupper interagerar, utifrån samma grunder.

Inspiration

Vad säger forskarna och inspiratörerna? 

Härliga människor berättar om hur härligt briljanta vi människor kan vara tillsammans.

Kommande händelser

Tisdagen den 1/12 kl 9 – 10
Presenteras grunderna kring ROM 

Onsdagen den 9/12 kl 13 – 14:30
Presenteras grunderna i ROM och införandescenarios

Måndag den 14/12 kl 15:30 – 17:00
Presenteras grunderna i ROM och införandescenarios

Vid intresse att delta skicka mail till per.ahlstedt@houseofbrilliance.se

Pga Corona ställer vi om på ett positivt och spännande sätt. Vi digitaliserar stora delar av ROM konceptet förstärker det genom att kombinera det med OBM – Organizational Behavior Management. Det gör att leveransmetoder och viss struktur görs om och då behöver vi även förbättra hemsidan. Det görs löpande så vänligen stå ut med att den kan se lite kufisk ut på sina håll 🙂