Träning ger resultat

Att gå på kurs ger en teoretisk överföring av kunskaper. Träning ger färdigheterna. Utifrån färdigheterna kommer resultaten. Därför föredrar vi träning. Läs mer under rubriken TRÄNINGSPROGRAM

Tänk om

Under september och oktober månad släpper vi 4 små böcker med rubriken TÄNK OM. 3-5 minuters läsning som ger en tankeställare. Du hittar dem under menyn INSPIRATION

Vår idé

House of Brilliance stärker er verksamhets löpande prestationsförmåga genom träningsprogram, coaching och mentorskap. Genom att träna ledare och medarbetare utifrån modeller och i den dagliga verksamheten, ser och upplever deltagarna omedelbart hur nya tanke- och arbetssätt stärker dem i sin vardag. Modellerna gör att tränarstödet […]

Höstens datum för Actee handledarträning

Läs om vårt 2 dagars certifiering i Actee under träningsprogram. Stockholm 19 och 20e november 19 – 20th och i Lund 6-7 e december

När förändring spelar roll

Actee har gjort sin gamification av förändringsledning och ledarskap, ännu enklare att använda. Vi provar detta just nu på flera ställen. Det fungerar riktigt bra att spela sig till insikt och lärdomar. Riktigt vasst är det att bygga förändringsplaner, parallellt med att vi spelar.

När det är förändringsintensivt behöver vi vara förändringsskickliga

Människor som får träna relationer och resultat parallellt, inser synergin. Titta gärna på hur vi resonerar kring våra träningsprogram.